רשימת משתלות נבחרות:

 אורה משתלת אורנית   02-6411624
 אורה משתלת דרך המשי 02-6419899
 בית שמש משתלת הפינה הירוקה  02-9917269 
 גוש עציון משתלת ברוך נחום 02-9933399
 גוש עציון משתלת החממה  050-5441003 

 ירושלים

משתלת חוות הנוער הציוני             

02-6491943 

 ירושלים- רמת רחל              

משתלת ויקטור 

02-6731514 

 כפר אדומים

משתלת אגרונוי 

02-5354420 

 מסילת ציוןמשתלת חצר המשתלה 02-9990340