דף הבית
מידע מקצועיתאורה לגידול הצמח

תאורה לגידול הצמח

כדי שצמח יוכל לגדול כראוי, הוא זקוק לאור בעוצמה נאותה ולזמן די הצורך להיווצרות פחמימות- לא רק לשם גידול ענפים, עלים, פרחים וזרעים חדשים, אלא גם ליצירת מאגר אנרגיה לתקופות היותר חשוכות של החורף.

 

יש צמחים המשגשגים היטב בחשיפה לקרינה ישירה של אור השמש, בעוד אחרים זקוקים לצל חלקי. צמחים רבים שמקורם באזורים מוצלים, כמו מתחת לעצים ביערות, יסבלו אם ייחשפו לקרינה ישירה של השמש. לעומתם, צמחים הזקוקים לקרינת שמש ישירה, לא יתפתחו היטב אם לא יקבלו את עוצמת האור וכמות האור הנדרשת להם. צמיחתם תיחלש, הם לא יפרחו ויהיו רגישים יותר למחלות ולמזיקים. לפיכך, האור הוא הגורם החשוב ביותר בשמירה על איכות הצמחים בגינה ובבית. צמח שלא מקבל עוצמת אור מספקת ינצל את מאגר החומרים האורגאניים שבו מבלי יכולת לחדשם בתהליך הפוטוסינתזה. במצב זה, בו מאגר החומרים האורגאניים מנוצל עד תום, הצמח ימות.

 

לכל צמח יש עוצמת אור מינימאלית ייחודית לו, הנדרשת לקיום פוטוסינתזה. בעוצמת אור נמוכה ממנה, הצמח ישתמש בחומרי האגירה עד שייגמרו. צמחים פורחים המוכנסים לבית בו עוצמת האור נמוכה, יפסיקו עד מהרה לייצר ניצנים חדשים, הניצנים הקיימים בצמח לא יגיעו לפריחה ופרחים שרק נפתחו יהיו קטנים וצבעם דהוי. במקרים של עוצמת אור נמוכה ביותר עד חושך, תתכן אף נשירה של העלים.


זמן החשיפה לאור במהלך היממה חשוב לצמחים באותה מידה כמו עוצמת האור. צמח המקבל אור בעוצמה מינימאלית לקיום תהליך הפוטוסינתזה, צריך להיחשף לאור 12-8 שעות ביממה. אם עוצמת האור גבוהה יותר, אפשר לקצר את הזמן ל-8-6 שעות. בתוך הבית, כאשר עוצמת האור נמוכה מאוד, ניתן לספק לצמחים תוספת של תאורת פלואורוצנט מלאכותית.

 

מתוך: "אנציקלופדיה כרטא לגננות בישראל", עורך: רוני אנגל-קירשנר, הוצאת כרטא ירושלים, 2005.